Contact us

Should you have any queries,

Email us at cipcouncil@gmail.com! Or approach any of us in person:

Photo Name Class

Lui Kai Siang

16S66
Ellie Lew Yi Ting 16S75
Chin Jun Wuen 16S63
Chan Jun Jie 16S62
Cornelius Chong 16S7F
Amanda Fu Simin 16S7a
Tan Yan Yuh 16S7j
Yeoh Zhu Ying 16S6E

Or, contact our teachers!

Photo Name Department Email
  Koh P-Chong Noel (Mr) Language Arts noel@hci.edu.sg
  Yee Weng Hong (Mr) Mathematics yeewh@hci.edu.sg
  Hong Yi Shuen (Ms) Science hongys@hci.edu.sg
  Ong Xi Wei Grace (Ms) AEP ongxw@hci.edu.sg
  Cai Yitian (Ms) Language Arts caiyt@hci.edu.sg
  Lee Lih Juinn (Mr) Science leelj@hci.edu.sg